سایت ICFJ Anywhere یک منبع آنلاین برای دسترسی به دوره های آموزش روزنامه نگاری است. شما می توانید در این سایت در دوره های آموزشی که به وسیله مربیان با تجربه مرکز بین المللی روزنامه نگاران آموزش داده می شود، شرکت کنید و مهارت های حرفه ای خود را ارتقا دهید.

اطلاعات بیشتر